Als u een geldige aangifte deed en die tijdig hebt ingediend, dan mag de fiscus uw aangifte alleen wijzigen met een 'bericht van wijziging'. Daarin moet de administratie motiveren waarom ze vindt dat er een bijkomende aanslag nodig is.
...