De bankgift van geld

Bij een klassieke bankgift schrijft de schenker geld over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde. Om later problemen met andere erfgenamen of met de fiscus te vermijden, is het absoluut aan te raden daarvan bewijs op te maken.
...

Bij een klassieke bankgift schrijft de schenker geld over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde. Om later problemen met andere erfgenamen of met de fiscus te vermijden, is het absoluut aan te raden daarvan bewijs op te maken. In de praktijk gebeurt dat door de twee klassieke aangetekende brieven of steeds meer door een ondertekend bewijsdocument met als bijlage bankuittreksels waaruit blijkt dat op een bepaalde datum een bedrag van X euro van de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde is gegaan. Bij een bankgift is geen schenkbelasting verschuldigd en als de schenker na de schenking nog drie jaar blijft leven, dan zullen de erfgenamen later evenmin erfbelasting moeten betalen. In het kader van een totale successieplanning wordt ook almaar vaker een (deel van een) effectenportefeuille geschonken in plaats van geld. De bankgift van effecten werkt op identiek dezelfde manier. Alleen worden hier effecten overgeschreven in plaats van geld.Maar daarvan krijgt je geen sluitend bewijs via een bankuittreksel. Je kunt ook moeilijk aan je bankier een bankuittreksel vragen van elk effect dat overgeschreven wordt. Bij de meeste (online)-banken is het zelfs niet mogelijk zo'n bewijs op te vragen. Bij de traditionele banken kan dat probleem in de praktijk opgelost worden door een kopie te vragen van je opdracht tot overschrijving van de effecten. Samen met het bewijs dat die effecten op de rekening van de begunstigde gekomen zijn, heb je dan ook een sluitend bewijs van de juiste datum van de bankgift en van welke effecten zijn overgeschreven. Bij heel wat internetbanken is het niet mogelijk zo'n kopie van een 'opdracht tot overschrijving' te krijgen. Je neemt dan het best een printafdruk net vóór de overschrijving van je portefeuille en een afdruk van de effectenrekening van de begunstigde op het moment dat alle effecten 'aangekomen' zijn. Vermijd rond de periode van de overschrijving andere verrichtingen op die effectenrekeningen te doen, om de 'foto' vóór en na zuiver te houden.