Sedert 1 januari 2015, worden de sociale bijdragen betaald op basis van de inkomsten van datzelfde jaar, met dien verstande dat er een overgangsfase is gedurende 3 jaar. Vóór 2015 betaalde je sociale bijdragen op het inkomen van drie jaar terug.

Vanaf 2015 heb je tijdens een overgangsfase de keuze uit drie soorten voorlopige bijdragen.

Wettelijke voorlopige bijdragen

Je betaalt de door het sociaal verzekeringsfonds voorgestelde wettelijke voorlopige bijdrage. Deze wordt berekend op basis van het inkomen van 3 jaar voordien zoals gekend op 1 januari van het bijdragejaar.

Verhoogde voorlopige bijdragen

Je betaalt vrijwillig de verhoogde voorlopige bijdrage; een bijdrage die hoger is dan de wettelijke voorlopige bijdrage, berekend op basis van een geschat inkomen. Let wel, de verhoogde bijdrage kan maar terugbetaald worden tot en met 31 december van het bijdragejaar voor betalingen in dat jaar.

Betaalde iemand in 2016 een verhoogde bijdrage voor 2015, dan kan die niet terugbetaald worden. Betaalde iemand in 2015 een verhoogde bijdrage voor 2015 en vraagt hij de terugbetaling pas in 2016, dan is een terugbetaling ook niet mogelijk.

Verlaagde voorlopige bijdragen

Je kan een verlaagde voorlopige bijdragen betalen die gelijk is aan:

- ofwel de minimumbijdrage (= 735,83 euro) als de zelfstandige verklaart dat zijn inkomen lager zal zijn dan de minimumdrempel (= 12.870,43 euro) waarop de minimumbijdrage wordt berekend.

- ofwel tweemaal de minimumbijdrage (= 1471,67 euro) als de zelfstandige verklaart dat zijn inkomen lager zal zijn dan tweemaal de minimumdrempel (= 25.740,87 euro) waarop de minimumbijdrage wordt berekend.

Van zodra het werkelijk inkomen door de fiscus wordt mee gedeeld aan het sociaal verzekeringsfonds, zal er een regularisatie worden uitgevoerd. Let wel, er wordt geen bonus meer toegekend aan zelfstandigen die te veel betaalden. Naast de verhoging voor laattijdige betalingen wordt een verhoging ingevoerd voor zelfstandigen die te lage voorlopige bijdragen betaalden.

Beste keuze

Tijdens een overgangsfase doe je er goed aan om steeds de wettelijke voorlopige bijdragen te betalen. Een verlaagde bijdrage is af te raden omwille van verhogingen bij een onderschatting van het inkomen. Het kan wel een oplossing zijn bij problemen.

Vanaf 2018 zullen er sociale bijdragen moeten betaald worden tijdens het jaar waarin deze effectief werden behaald, dus niet meer op basis van drie jaar terug. Personen met fluctuerende inkomsten hebben er alle belang bij de evolutie van het inkomen goed op te volgen. Een goede inschatting van de verhoogde bijdrage rendeert fiscaal en vermijdt grote regularisaties. (JS)

Sedert 1 januari 2015, worden de sociale bijdragen betaald op basis van de inkomsten van datzelfde jaar, met dien verstande dat er een overgangsfase is gedurende 3 jaar. Vóór 2015 betaalde je sociale bijdragen op het inkomen van drie jaar terug. Vanaf 2015 heb je tijdens een overgangsfase de keuze uit drie soorten voorlopige bijdragen.Je betaalt de door het sociaal verzekeringsfonds voorgestelde wettelijke voorlopige bijdrage. Deze wordt berekend op basis van het inkomen van 3 jaar voordien zoals gekend op 1 januari van het bijdragejaar.Je betaalt vrijwillig de verhoogde voorlopige bijdrage; een bijdrage die hoger is dan de wettelijke voorlopige bijdrage, berekend op basis van een geschat inkomen. Let wel, de verhoogde bijdrage kan maar terugbetaald worden tot en met 31 december van het bijdragejaar voor betalingen in dat jaar. Betaalde iemand in 2016 een verhoogde bijdrage voor 2015, dan kan die niet terugbetaald worden. Betaalde iemand in 2015 een verhoogde bijdrage voor 2015 en vraagt hij de terugbetaling pas in 2016, dan is een terugbetaling ook niet mogelijk.Je kan een verlaagde voorlopige bijdragen betalen die gelijk is aan:Van zodra het werkelijk inkomen door de fiscus wordt mee gedeeld aan het sociaal verzekeringsfonds, zal er een regularisatie worden uitgevoerd. Let wel, er wordt geen bonus meer toegekend aan zelfstandigen die te veel betaalden. Naast de verhoging voor laattijdige betalingen wordt een verhoging ingevoerd voor zelfstandigen die te lage voorlopige bijdragen betaalden.Tijdens een overgangsfase doe je er goed aan om steeds de wettelijke voorlopige bijdragen te betalen. Een verlaagde bijdrage is af te raden omwille van verhogingen bij een onderschatting van het inkomen. Het kan wel een oplossing zijn bij problemen. Vanaf 2018 zullen er sociale bijdragen moeten betaald worden tijdens het jaar waarin deze effectief werden behaald, dus niet meer op basis van drie jaar terug. Personen met fluctuerende inkomsten hebben er alle belang bij de evolutie van het inkomen goed op te volgen. Een goede inschatting van de verhoogde bijdrage rendeert fiscaal en vermijdt grote regularisaties. (JS)