Het doel van een schuldsaldoverzekering (SSV) is er voor te zorgen dat je erfgenamen het resterend saldo van de het geleende bedrag niet verder moeten afbetalen indien je overlijdt vooraleer de lening volledig is terugbetaald.

De verzekeraar zal dan het uitstaand kapitaalsaldo geheel of gedeeltelijk terugbetalen aan de bank waar je de lening hebt afgesloten. Het resterend saldo van de lening zal volledig terugbetaald worden aan de bank als je een '100 %-SSV' hebt afgesloten. Verzeker je bijvoorbeeld slechts 80 % van de lening, dan zal er bij je overlijden ook slechts 80% van het uitstaande saldo worden terugbetaald.

Woonbonus

Leen je bij de bank om een 'eigen en enige woning' te bouwen, te kopen of te verbouwen, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de 'woonbonus'. De toekenning ervan is sedert 1 januari 2015 een federale bevoegdheid.

In het Vlaamse gewest zijn de betaalde leningslasten fiscaal aftrekbaar zijn ten belope van 1520 euro (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2015) per kredietnemer. Dit basisbedrag wordt de eerste tien jaar van de lening verhoogd met 760 euro en nog eens met 80 euro als je ten minste drie kinderen ten laste hebt op 1 januari van het jaar volgend op het leningsjaar. Let wel, deze verhogingen van 760 euro en 80 euro gaan in principe verloren vanaf het ogenblik dat je een tweede woning verwerft.

Belangrijk om weten is dat woonbonus een zogenaamde korf is. Dit betekent dat het bedrag van 1520 euro (plus 760 euro en 80 euro) zowel de betaalde interesten, de kapitaalaflossingen als de betaalde premies van de SSV omvat. Er wordt dus per jaar opgeteld hoeveel kapitaalaflossingen, interesten en premies SSV je terugbetaalt en dit bedrag wordt dan eventueel beperkt tot het maximale aftrekbare bedrag.

Premies SSV niet aftrekken

Een optimalisatietechniek met betrekking de premies van de SSV bestaat erin deze fiscaal niet af te trekken. Meestal heb je immers genoeg kapitaal en interesten aan de bank terugbetaald om hiermee de fiscale 'korf' van de woonbonus volledig op te vullen.

Dit kan je gemakkelijk berekenen. Je neemt er de aflossingstabel van de lening bij en je telt de kapitaalaflossingen en de interesten op die je in 2015 hebt terugbetaald samen.

Is de som van het kapitaal en interesten hoger dan het maximaal aftrekbaar bedrag van 1520 euro + 760 euro + 80 euro indien je minstens 3 kinderen hebt - vermenigvuldigd met 2 als je samen met je partner de lening afsluit - dan heb je de premies van de SSV niet nodig om de fiscale korf op te vullen.

De fiscaal beste keuze bestaat er dan in de premies van de SSV fiscaal niet af te trekken (en dus ook niet in te vullen op je belastingaangifte). Hierdoor vermijd je dat het eventueel op het ogenblik van je overlijden uitgekeerd verzekeringskapitaal belast zal worden in hoofde van de door jou aangeduide begunstigde.

Houd er rekening mee dat je de belasting op het terugbetaalde kapitaal enkel vermijdt als je de premies van de SSV nooit fiscaal hebt afgetrokken. (JS)

Het doel van een schuldsaldoverzekering (SSV) is er voor te zorgen dat je erfgenamen het resterend saldo van de het geleende bedrag niet verder moeten afbetalen indien je overlijdt vooraleer de lening volledig is terugbetaald. De verzekeraar zal dan het uitstaand kapitaalsaldo geheel of gedeeltelijk terugbetalen aan de bank waar je de lening hebt afgesloten. Het resterend saldo van de lening zal volledig terugbetaald worden aan de bank als je een '100 %-SSV' hebt afgesloten. Verzeker je bijvoorbeeld slechts 80 % van de lening, dan zal er bij je overlijden ook slechts 80% van het uitstaande saldo worden terugbetaald. In het Vlaamse gewest zijn de betaalde leningslasten fiscaal aftrekbaar zijn ten belope van 1520 euro (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2015) per kredietnemer. Dit basisbedrag wordt de eerste tien jaar van de lening verhoogd met 760 euro en nog eens met 80 euro als je ten minste drie kinderen ten laste hebt op 1 januari van het jaar volgend op het leningsjaar. Let wel, deze verhogingen van 760 euro en 80 euro gaan in principe verloren vanaf het ogenblik dat je een tweede woning verwerft.Belangrijk om weten is dat woonbonus een zogenaamde korf is. Dit betekent dat het bedrag van 1520 euro (plus 760 euro en 80 euro) zowel de betaalde interesten, de kapitaalaflossingen als de betaalde premies van de SSV omvat. Er wordt dus per jaar opgeteld hoeveel kapitaalaflossingen, interesten en premies SSV je terugbetaalt en dit bedrag wordt dan eventueel beperkt tot het maximale aftrekbare bedrag. Een optimalisatietechniek met betrekking de premies van de SSV bestaat erin deze fiscaal niet af te trekken. Meestal heb je immers genoeg kapitaal en interesten aan de bank terugbetaald om hiermee de fiscale 'korf' van de woonbonus volledig op te vullen. Is de som van het kapitaal en interesten hoger dan het maximaal aftrekbaar bedrag van 1520 euro + 760 euro + 80 euro indien je minstens 3 kinderen hebt - vermenigvuldigd met 2 als je samen met je partner de lening afsluit - dan heb je de premies van de SSV niet nodig om de fiscale korf op te vullen. De fiscaal beste keuze bestaat er dan in de premies van de SSV fiscaal niet af te trekken (en dus ook niet in te vullen op je belastingaangifte). Hierdoor vermijd je dat het eventueel op het ogenblik van je overlijden uitgekeerd verzekeringskapitaal belast zal worden in hoofde van de door jou aangeduide begunstigde. Houd er rekening mee dat je de belasting op het terugbetaalde kapitaal enkel vermijdt als je de premies van de SSV nooit fiscaal hebt afgetrokken. (JS)