Registratie bankgift

Een hand of bankgift hoeft niet geregistreerd te worden, maar het mag wel. Tussen ouders en kinderen betaal je dan 3 procent schenkbelasting (3,3% in Wallonië) en de vervelende drie jaar speelt dan niet meer. Men doet dat bijvoorbeeld als de schenker ziek wordt binnen de drie jaar na de schenking om alsnog een erfbelasting te vermijden. Of soms gewoon om de termijn van drie jaar uit te schakelen.

Fiscale verklaring

In de drie gewesten moet de registratie van de bankgift nog altijd gebeuren op het 'federaal' kantoor der registratierechten. Als je het bewijs van de hand- of bankgift (de aangetekende brieven of het ondertekend bewijsdocument) wilt registeren, moet dat document ook een fiscale verklaring bevatten of ze moet eraan worden toegevoegd. Daarin moet de fiscale woonplaats van de schenker worden opgenomen, de verkoopwaarde van het geschonken goed en de verwantschapsgraad tussen de schenker en de begiftigde. Sinds kort eist het registratiekantoor voor Vlamingen ook dat daarin het rijksregisternummer van de schenker en de begiftigde wordt vermeld. Alles wordt doorgestuurd naar de Vlaamse Belastingdienst voor de betaling van de schenkbelastingen en dat maakt de taak van die dienst blijkbaar eenvoudiger. Als je een bank- of handgift doet, is het eenvoudigste dat die fiscale verklaring al opgenomen wordt in het bewijsdocument zelf. Zo kan het bewijs op elk moment geregistreerd worden. Naast het bewijsdocument moet je ook een kopie meebrengen.

Betaling schenkbelasting

De betaling van de schenkingsrechten bij registratie gebeurt in Wallonië en Brussel nog altijd gewoon meteen ter plaatse, vaak via een bankcheque. In Vlaanderen krijg je echter vaak pas maanden later een overschrijvingsformulier toegestuurd van de Vlaamse Belastingdienst. De datum van de registratie is evenwel de datum waarop je het document ter registratie aangeboden hebt.

Een hand of bankgift hoeft niet geregistreerd te worden, maar het mag wel. Tussen ouders en kinderen betaal je dan 3 procent schenkbelasting (3,3% in Wallonië) en de vervelende drie jaar speelt dan niet meer. Men doet dat bijvoorbeeld als de schenker ziek wordt binnen de drie jaar na de schenking om alsnog een erfbelasting te vermijden. Of soms gewoon om de termijn van drie jaar uit te schakelen.In de drie gewesten moet de registratie van de bankgift nog altijd gebeuren op het 'federaal' kantoor der registratierechten. Als je het bewijs van de hand- of bankgift (de aangetekende brieven of het ondertekend bewijsdocument) wilt registeren, moet dat document ook een fiscale verklaring bevatten of ze moet eraan worden toegevoegd. Daarin moet de fiscale woonplaats van de schenker worden opgenomen, de verkoopwaarde van het geschonken goed en de verwantschapsgraad tussen de schenker en de begiftigde. Sinds kort eist het registratiekantoor voor Vlamingen ook dat daarin het rijksregisternummer van de schenker en de begiftigde wordt vermeld. Alles wordt doorgestuurd naar de Vlaamse Belastingdienst voor de betaling van de schenkbelastingen en dat maakt de taak van die dienst blijkbaar eenvoudiger. Als je een bank- of handgift doet, is het eenvoudigste dat die fiscale verklaring al opgenomen wordt in het bewijsdocument zelf. Zo kan het bewijs op elk moment geregistreerd worden. Naast het bewijsdocument moet je ook een kopie meebrengen.De betaling van de schenkingsrechten bij registratie gebeurt in Wallonië en Brussel nog altijd gewoon meteen ter plaatse, vaak via een bankcheque. In Vlaanderen krijg je echter vaak pas maanden later een overschrijvingsformulier toegestuurd van de Vlaamse Belastingdienst. De datum van de registratie is evenwel de datum waarop je het document ter registratie aangeboden hebt.