Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik, bijvoorbeeld van een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom kopen. Als de ouders overlijden, dooft het vruchtgebruik uit en wast dat aan bij de blote eigendom van de kinderen. Die worden de volle eigenaar van het appartement zonder één euro erfbelasting te betalen. Opdat alles fiscaal sluitend zou zijn, is wel vereist dat de kinderen het geld hadden om de blote eigendom te kopen, ze het geld daarvoor ook echt hebben gebruikt en dat de waarde...