Een bankgift is een onrechtstreekse schenking, dat is een 'neutrale verrichting' waaruit eigenlijk op zich niet blijkt dat het om een schenking gaat. Concreet gebeurt dit via een neutrale bankoverschrijving waarin je in de mededeling niet schrijft dat het om een schenking gaat. Anders had ze via een notariële akte moeten gebeuren.

De schenking zelf mag alleen onrechtstreeks blijken, bijvoorbeeld uit bijhorende briefwisseling of uit een bewijsdocument waaruit duidelijk blijkt dat het om een schenking gaat.

Niets in mededeling zetten

Uit de overschrijving mag dus niet blijken dat het om een schenking gaat. Vandaar dat het absoluut af te raden is om in de mededeling van de overschrijving 'schenking' of 'bankgift' te zetten. Nochtans stellen we in de praktijk vast dat dit soms wel gebeurt. Dit heeft dan tot gevolg dat de schenking nietig is.

Zolang de schenker leeft, neemt men algemeen aan dat gaat het om een absolute nietigheid, die in principe ook de fiscus zou kunnen opwerpen. Maar uiteraard is de kans wel miniem dat de fiscus dit in dit stadium te weten komt.

Vanaf het overlijden van de schenker wordt deze nietigheid echter 'relatief', wat betekent dat de nietigheid alleen opgeworpen kan worden door de erfgenamen. Kortom, als een dergelijke schenking gedaan werd aan een enig kind, zal u daarvan in de praktijk niet echt wakker moeten liggen. De kans is dan heel klein dat iemand dit gaat aanvechten.

Maar in de andere gevallen zet men deze schenking het best alsnog recht.

Hoe rechtzetten?

Een eenvoudige en sluitende oplossing is dat de bankgift gewoon overgedaan wordt. Het geld of de effecten worden dus gewoon teruggestort en de bankgift wordt overgedaan, maar nu correct. De fameuze drie jaar beginnen dan wel te lopen vanaf de datum van de nieuwe bankgift. (JA)

Een bankgift is een onrechtstreekse schenking, dat is een 'neutrale verrichting' waaruit eigenlijk op zich niet blijkt dat het om een schenking gaat. Concreet gebeurt dit via een neutrale bankoverschrijving waarin je in de mededeling niet schrijft dat het om een schenking gaat. Anders had ze via een notariële akte moeten gebeuren. De schenking zelf mag alleen onrechtstreeks blijken, bijvoorbeeld uit bijhorende briefwisseling of uit een bewijsdocument waaruit duidelijk blijkt dat het om een schenking gaat.Uit de overschrijving mag dus niet blijken dat het om een schenking gaat. Vandaar dat het absoluut af te raden is om in de mededeling van de overschrijving 'schenking' of 'bankgift' te zetten. Nochtans stellen we in de praktijk vast dat dit soms wel gebeurt. Dit heeft dan tot gevolg dat de schenking nietig is. Vanaf het overlijden van de schenker wordt deze nietigheid echter 'relatief', wat betekent dat de nietigheid alleen opgeworpen kan worden door de erfgenamen. Kortom, als een dergelijke schenking gedaan werd aan een enig kind, zal u daarvan in de praktijk niet echt wakker moeten liggen. De kans is dan heel klein dat iemand dit gaat aanvechten. Maar in de andere gevallen zet men deze schenking het best alsnog recht.Een eenvoudige en sluitende oplossing is dat de bankgift gewoon overgedaan wordt. Het geld of de effecten worden dus gewoon teruggestort en de bankgift wordt overgedaan, maar nu correct. De fameuze drie jaar beginnen dan wel te lopen vanaf de datum van de nieuwe bankgift. (JA)