"De fiscaliteit is niet aangepast aan de nieuwe gezinsvormen." Tot die conclusie komt de federale ombudsman in zijn jaarverslag, dat in april werd voorgesteld. Hij hekelt daarin de discriminatie van de ene co-ouder ten opzichte van de andere, en de nadelige fiscale behandeling van getrouwde en wettelijk samenwonende ouders in vergelijking met feitelijk samenwonende ouders. De fiscus laat nu alle fiscale verschillen in kaart brengen. Die studie, die normaal eind deze maand wordt afgerond, zal de basis vormen voor het politieke debat over de gelijke fiscale behandeling van alle samenlevingsvormen.
...