Wie een bankgift (of handgift) doet, moet geen schenkingsrechten betalen. Wel moet de schenker dan nog 3 jaar in leven blijven of anders moeten er toch nog successierechten betaald worden op de schenking.

Vlug registeren bij ziekte

In de praktijk is het zo dat als de schenker toch plots ernstig ziek zou worden binnen de eerste 3 jaar, men het bewijs van de bankgift (de klassieke aangetekende brieven of een bewijsdocument door schenker en begiftigde ondertekend) vlug gaat registeren op het registratiekantoor.

Ter informatie: de registratie van de bankgift dient ook na 1 januari 2015 nog steeds op het "federaal" registratiekantoor te gebeuren zoals vroeger. Maar het probleem is dat het registratiekantoor enkel open is op werkdagen van 8 tot 12uur. Want stel dat je vader (schenker) bijvoorbeeld op vrijdagmiddag een zwaar ongeval heeft, vlak voor een verlengd weekend. Kan je dan nog iets doen?

Neerlegging onder minuut

Ga in dergelijk geval zo snel mogelijk - nog vóór zijn overlijden - naar een Belgische notaris en doe een 'neerlegging onder de minuut' van het bewijsdocument bewijsdocument van de bankgift.

De notaris verlijdt dan een 'akte van depot' waarin bovenop de datum desnoods ook het exacte uur van neerlegging vermeld wordt. De schenkingsrechten zijn dan 'verworven' voor de staat als de schenker nog in leven was bij het verlijden van de neerleggingsakte, ook al overlijdt hij tussen de ondertekening en de registratie ervan. De notaris heeft namelijk 15 dagen de tijd om de schenkingsakte ter registratie aan te bieden. (JA)

Wie een bankgift (of handgift) doet, moet geen schenkingsrechten betalen. Wel moet de schenker dan nog 3 jaar in leven blijven of anders moeten er toch nog successierechten betaald worden op de schenking.In de praktijk is het zo dat als de schenker toch plots ernstig ziek zou worden binnen de eerste 3 jaar, men het bewijs van de bankgift (de klassieke aangetekende brieven of een bewijsdocument door schenker en begiftigde ondertekend) vlug gaat registeren op het registratiekantoor. Ter informatie: de registratie van de bankgift dient ook na 1 januari 2015 nog steeds op het "federaal" registratiekantoor te gebeuren zoals vroeger. Maar het probleem is dat het registratiekantoor enkel open is op werkdagen van 8 tot 12uur. Want stel dat je vader (schenker) bijvoorbeeld op vrijdagmiddag een zwaar ongeval heeft, vlak voor een verlengd weekend. Kan je dan nog iets doen?De notaris verlijdt dan een 'akte van depot' waarin bovenop de datum desnoods ook het exacte uur van neerlegging vermeld wordt. De schenkingsrechten zijn dan 'verworven' voor de staat als de schenker nog in leven was bij het verlijden van de neerleggingsakte, ook al overlijdt hij tussen de ondertekening en de registratie ervan. De notaris heeft namelijk 15 dagen de tijd om de schenkingsakte ter registratie aan te bieden. (JA)