Bijna een jaar geleden werd in ons land de antiwitwaswet aangenomen. Daarin was sprake van het UBO-register. UBO staat voor ultimate beneficial owner of de uiteindelijke begunstigde. Wie minstens 25 procent van de aandelen of de stemrechten van een vennootschap bezit, wordt bestempeld als begunstigde. Zijn er geen grote aandeelhouders, dan moet de vennootschap een of meer natuurlijke personen opgeven die de zeggenschap hebben.
...