De federale overheidsdienst Financiën maakte vorige week bekend dat de fiscus vorig jaar 71.961 belastingplichtigen heeft beboet, omdat ze hun belastingaangifte niet of te laat hadden ingediend. De dienst lijkt blij te zijn met dat aantal: het waren 15.000 boetes minder dan in 2015. Het aantal belastingplichtigen dat vorig jaar in gebreke is gebleven, is gezakt tot onder 3 procent, tegenover nog 3 à 3,5 procent in de periode 2012-2014 en zelfs 4,8 procent in 2010.
...