De verhoogde verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) die de Vlaamse regering eind september heeft goedgekeurd, hebben geen betrekking op leasewagens. Verschillende raden, zoals de Serv en Mina, dringen erop aan daar verandering in te brengen. Dat schrijft De Standaard.

Nieuwe onderhandelingen

Een hogere belasting op leasewagens is al langer een heikel punt voor Vlaanderen, omdat de leasemaatschappijen kunnen verhuizen naar gewesten waar die heffing niet wordt verhoogd. De Vlaamse regering heeft opnieuw toenadering gezocht met Brussel en Wallonië, om een samenwerkingsakkoord over de leasewagens af te sluiten. Nadat vorige onderhandelingen op niets waren uitgedraaid, is de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) bereid de gesprekken weer op gang te trekken, onder meer omdat Wallonië nu zelf nadenkt over haar verkeersbelasting.

De Raad van State benadrukt dat er snel een oplossing uit de bus moet komen. Anders riskeert Vlaanderen een klacht wegens discriminatie. "Het Vlaams Gewest heeft de plicht ter zake initiatieven te nemen", luidt het in het advies dat is opgesteld voor de nieuwe BIV. (NS)

De verhoogde verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) die de Vlaamse regering eind september heeft goedgekeurd, hebben geen betrekking op leasewagens. Verschillende raden, zoals de Serv en Mina, dringen erop aan daar verandering in te brengen. Dat schrijft De Standaard. Een hogere belasting op leasewagens is al langer een heikel punt voor Vlaanderen, omdat de leasemaatschappijen kunnen verhuizen naar gewesten waar die heffing niet wordt verhoogd. De Vlaamse regering heeft opnieuw toenadering gezocht met Brussel en Wallonië, om een samenwerkingsakkoord over de leasewagens af te sluiten. Nadat vorige onderhandelingen op niets waren uitgedraaid, is de Waalse minister-president Paul Magnette (PS) bereid de gesprekken weer op gang te trekken, onder meer omdat Wallonië nu zelf nadenkt over haar verkeersbelasting. De Raad van State benadrukt dat er snel een oplossing uit de bus moet komen. Anders riskeert Vlaanderen een klacht wegens discriminatie. "Het Vlaams Gewest heeft de plicht ter zake initiatieven te nemen", luidt het in het advies dat is opgesteld voor de nieuwe BIV. (NS)