Grensarbeiders die in een naburig land werken, moeten hun belastingen voor die werkzaamheden in principe in het werkland betalen. Een Belg die bijvoorbeeld bij onze noorderburen aan de slag is, wordt in Nederland belast. Die algemene regel is gebaseerd op het dubbelbelastingverdrag dat gesloten wordt tussen de woonstaat en de werkstaat. Dat akkoord wil een dubbele taxatie van de inkomsten vermijden, en belastingontduiking bestrijden. België sloot verdragen af met al zijn buurlanden.
...

Grensarbeiders die in een naburig land werken, moeten hun belastingen voor die werkzaamheden in principe in het werkland betalen. Een Belg die bijvoorbeeld bij onze noorderburen aan de slag is, wordt in Nederland belast. Die algemene regel is gebaseerd op het dubbelbelastingverdrag dat gesloten wordt tussen de woonstaat en de werkstaat. Dat akkoord wil een dubbele taxatie van de inkomsten vermijden, en belastingontduiking bestrijden. België sloot verdragen af met al zijn buurlanden.De meest recente cijfers over grensarbeid dateren van eind juni 2019. Het aantal uitgaande grensarbeiders bedroeg toen 91.296, becijferde het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. In meer dan een op de drie gevallen ging het om inwoners van de provincie Luxemburg die in het naburige Groothertogdom Luxemburg werken. 27.648 Antwerpenaars en Limburgers voerden hun job in Nederland uit. Ons land kende vorig jaar ook 51.894 inkomende grensarbeiders. Het merendeel waren Fransen die werken in Henegouwen."Door de coronacrisis wordt het aantal fysieke verplaatsingen evenwel tot een minimum beperkt", zegt Nathalie Seynaeve van de hr-dienstverlener SD Worx. "Veel werknemers schakelden noodgedwongen over op thuiswerk. Daardoor steken ook grensarbeiders veel minder vaak de landsgrenzen over dan vóór de uitbraak van het virus. Volgens de algemene regels zijn zij voor elke dag thuisarbeid niet belastbaar in de normale werkstaat, maar worden ze belast in het land waar ze wonen. Dat leidt tot een complexe fiscale situatie, mogelijk hogere belastingen en een aanzienlijke administratieve rompslomp."Om dit ongunstige scenario tegen te gaan, sloot België in mei en april nieuwe akkoorden af met Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Hierdoor worden de thuiswerkdagen van grensarbeiders tijdens de coronacrisis tijdelijk beschouwd als arbeidsdagen in het normale werkland. Dat betekent dat het loon van deze werknemers in het buitenland belastbaar blijft. De verdragen waren - afhankelijk van het betrokken land - initieel geldig tot eind mei of juni, en werden nadien verlengd tot 31 augustus 2020. Vorige week werd met elk buurland het akkoord verlengd tot eind dit jaar.De details over de fiscale verdragen vindt u op de website van de FOD Financiën. Daar komt u ook alles te weten over het bijzondere stelsel van de Franse grensarbeiders. "Merk op dat België met het Verenigd Koninkrijk geen extra fiscaal verdrag naar aanleiding van corona heeft afgesloten", zegt Nathalie Seynaeve. "Daarvoor gelden dan ook de 'normale' regels: thuiswerk in België betekent belastbaar in België."De corona-akkoorden die België afsloot met Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg zijn gelden alleen voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met een buitenlandse werkgever. "Enige voorzichtigheid is geboden bij tijdelijke missies", zegt Nathalie Seynaeve van SD Worx. "Zo zouden de extra fiscale verdragen niet gelden voor bijvoorbeeld Belgen die tijdelijk op missie worden gestuurd naar een buitenlandse klant of groepsvennootschap (detachering). Wordt zo'n tijdelijke missie dus onderbroken door corona en moet je noodgedwongen thuis of bij de Belgische werkgever werken, dan worden deze dagen belast in België."