Als een onderneming een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of een bedrijfsleider zonder dat die daarvoor huur betaalt, beschouwt de fiscus dat als een voordeel, waarop belasting verschuldigd is. Het belastbare voordeel wordt forfaitair berekend op basis van het kadastraal inkomen van de woning. Er wordt dus niet gekeken naar de werkelijke huurwaarde.
...