Nogal wat Belgische bedrijven hebben een vestiging over de grens. Als hun werknemers een deel van hun tijd - dat kan een dag per week of een aaneengesloten periode van bijvoorbeeld zes maanden zijn - in de buitenlandse vestiging actief zijn, kunnen ze hun inkomstenbelastingen optimaliseren door een equivalent deel van hun loon door de buitenlandse vestiging te laten uitbetalen.
...