Van die 536.135 eerste aanslagbiljetten zijn er 245.661 met een door de burger te betalen bedrag voor in totaal 88,1 miljoen euro en 206.154 met een door de administratie terug te betalen bedrag voor in totaal 74,1 miljoen euro. De overige 84.320 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan 0. Zodra het aanslagbiljet beschikbaar is, kan het door elke burger blijvend geraadpleegd worden op MyMinfin. Wie moet betalen, krijgt daarvoor twee maanden de tijd, tot in oktober. Wie moet terugkrijgen, ziet zijn centen ook tegen 31 oktober.

In 2017 en 2018 verstuurde de FOD Financiën ook de eerste aanslagbiljetten in augustus. Toen waren het er respectievelijk 600.019 en 509.550. Er worden in totaal 7.100.000 aanslagbiljetten verstuurd, ten laatste in juni 2020.

De verzendingsdatum van het individuele aanslagbiljet is niet elk jaar dezelfde, het is dus normaal dat die vroeger of later is dan vorig jaar, aldus nog de FOD.

Van die 536.135 eerste aanslagbiljetten zijn er 245.661 met een door de burger te betalen bedrag voor in totaal 88,1 miljoen euro en 206.154 met een door de administratie terug te betalen bedrag voor in totaal 74,1 miljoen euro. De overige 84.320 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan 0. Zodra het aanslagbiljet beschikbaar is, kan het door elke burger blijvend geraadpleegd worden op MyMinfin. Wie moet betalen, krijgt daarvoor twee maanden de tijd, tot in oktober. Wie moet terugkrijgen, ziet zijn centen ook tegen 31 oktober.In 2017 en 2018 verstuurde de FOD Financiën ook de eerste aanslagbiljetten in augustus. Toen waren het er respectievelijk 600.019 en 509.550. Er worden in totaal 7.100.000 aanslagbiljetten verstuurd, ten laatste in juni 2020.De verzendingsdatum van het individuele aanslagbiljet is niet elk jaar dezelfde, het is dus normaal dat die vroeger of later is dan vorig jaar, aldus nog de FOD.