De voorbije week deden foto's de van lange rijen aan de belastingkantoren de ronde op de sociale media. De lokale zitdagen van de belastingadministratie kennen een grotere toestroom dan andere jaren, omwille van de vermenigvuldiging van het aantal belastingcodes en de gewijzigde codes in de belastingbrief. Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming.

"De belastingaangifte telt tientallen nieuwe codes. Vooral voor wie woonleningen heeft lopen, verandert er wel wat", waarschuwde Jef Wellens in een gesprek dat Trends enkele weken geleden had met verschillende fiscalisten.

Milde houding fiscus

Ook zijn collega's Jan Tuerlinckx en Michel Maus hekelden in dat gesprek de complexiteit van de aangifte. Hans D'Hondt, de topman van de federale overheidsdienst Financiën, had al eerder laten weten dat de fiscus geen boetes zou uitdelen voor vergissingen met die gewijzigde codes.

Volgens Tuerlinckx is die milde toon van de fiscus het beste bewijs dat de fiscaliteit te complex is. De fiscalisten twijfelden er bovendien aan of de fiscale administratie klaar was om alle vragen te beantwoorden. Wellens: "De administratie heeft zelf ook tijd nodig om al die wijzigingen te verwerken."

Verantwoordelijkheid belastingplichtige

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, suste gisteren alle bezorgdheid in een antwoord op een parlementaire vraag. Hij liet weten dat er 2.000 agenten van de dienst Personenbelasting ter beschikking staan van de belastingplichtigen. "Tussen 29 april en 30 juni worden 1.241 invulsessies georganiseerd buiten de belastingkantoren van Financiën zelf: onder andere in OCMW's en in gemeentelijke administraties. Dat gebeurt op 518 verschillende locaties." Van Overtveldt schat het kostenplaatje van alle operaties om belastingplichtigen te begeleiden op 4,5 miljoen euro.

Van Overtveldt wijst er ook op dat de belastingplichtige zelf verantwoordelijk is om zich tijdig aan te bieden voor de invulsessies. "Voor papieren aangiften loopt de termijn tot 30 juni, voor aangiften via Tax-on-Web tot 15 juli. Mochten er ondanks de goede bedoelingen van de administratie en de belastingplichtingen op de laatste dag problemen rijzen, waardoor de administratie niet in de mogelijkheid zou zijn tijdig alle aangiften te verwerken, zal de administratie zich in die gevallen wat de termijn betreft soepel opstellen."

De voorbije week deden foto's de van lange rijen aan de belastingkantoren de ronde op de sociale media. De lokale zitdagen van de belastingadministratie kennen een grotere toestroom dan andere jaren, omwille van de vermenigvuldiging van het aantal belastingcodes en de gewijzigde codes in de belastingbrief. Dat is een gevolg van de zesde staatshervorming."De belastingaangifte telt tientallen nieuwe codes. Vooral voor wie woonleningen heeft lopen, verandert er wel wat", waarschuwde Jef Wellens in een gesprek dat Trends enkele weken geleden had met verschillende fiscalisten. Ook zijn collega's Jan Tuerlinckx en Michel Maus hekelden in dat gesprek de complexiteit van de aangifte. Hans D'Hondt, de topman van de federale overheidsdienst Financiën, had al eerder laten weten dat de fiscus geen boetes zou uitdelen voor vergissingen met die gewijzigde codes. Volgens Tuerlinckx is die milde toon van de fiscus het beste bewijs dat de fiscaliteit te complex is. De fiscalisten twijfelden er bovendien aan of de fiscale administratie klaar was om alle vragen te beantwoorden. Wellens: "De administratie heeft zelf ook tijd nodig om al die wijzigingen te verwerken." Van Overtveldt wijst er ook op dat de belastingplichtige zelf verantwoordelijk is om zich tijdig aan te bieden voor de invulsessies. "Voor papieren aangiften loopt de termijn tot 30 juni, voor aangiften via Tax-on-Web tot 15 juli. Mochten er ondanks de goede bedoelingen van de administratie en de belastingplichtingen op de laatste dag problemen rijzen, waardoor de administratie niet in de mogelijkheid zou zijn tijdig alle aangiften te verwerken, zal de administratie zich in die gevallen wat de termijn betreft soepel opstellen."