Waarom legt het Europese Hof van Justitie de Belgische overheid een dwangsom op als het geen einde maakt aan de belasting op buitenlandse woningen?
...

Waarom legt het Europese Hof van Justitie de Belgische overheid een dwangsom op als het geen einde maakt aan de belasting op buitenlandse woningen?JEF WELLENS. "Een Belgische woning wordt belast op zijn kadastraal inkomen. Dat is het jaarlijkse netto-huurinkomen op basis van een schatting in 1975. Voor buitenlandse woningen geldt een belasting op de werkelijke huur of de huurwaarde, als men de woning zelf bewoont. Die is hoger dan het kadastraal inkomen, die al lang niet meer de reële huurwaarde reflecteert. Die hogere belastinggrondslag voor buitenlandse woningen is volgens het Hof van Justitie in strijd met het vrij verkeer van kapitaal."Zal de verplichte aanpassing van de wet de schatkist geld kosten?WELLENS. "Amper. Wie in het buitenland een woning bezit, betaalt daarop de lokale belasting en is in België meestal fiscaal vrijgesteld door een dubbelbelastingverdrag. Zo'n verdrag is gesloten met landen als Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië, waar nogal wat Belgen een tweede woning kopen. Bezit je een woning in het buitenland, dan betaal je door het zogenaamde 'progressievoorbehoud' mogelijk wel wat meer belasting op je Belgische inkomsten, omdat men in een hogere belastingschaal terechtkomt. Dat gaat meestal om een paar honderden euro's extra."Wordt België door het Europese Hof verplicht ook voor Belgisch vastgoed een belasting op de werkelijke huurinkomsten of huurwaarde in te voeren, wat voor veel eigenaars kan leiden tot een belastingverhoging?WELLENS. "Nee, dat vraagt Europa niet. Zo'n fiscale revolutie zou waarschijnlijk tot jarenlang politiek getouwtrek leiden, terwijl ondertussen wel Europese dwangsommen moeten worden betaald. Europa wil alleen het grote verschil tussen de belastbare grondslag van Belgische en buitenlandse woningen van de baan. Dat kan eenvoudig door die van de buitenlandse te verlagen. "Naar aanleiding van een eerder arrest laat de fiscus via een circulaire al toe dat buitenlandse woningen niet langer worden aangegeven voor hun werkelijke inkomsten of waarde, maar nog slechts voor het forfaitaire bedrag waarop die woning ook in het buitenland wordt belast. Het is de buitenlandse equivalent van het kadastraal inkomen, zeg maar. Maar dat is geen structurele oplossing."Het hof van beroep van Luik gaf al een voorzet voor zo'n oplossing. Het stelt op basis van eerder studiewerk dat niet de volledige werkelijke inkomsten of waarde van de buitenlandse woning, maar slechts 22,5 procent ervan in rekening mag worden gebracht. Dan valt het fiscaal voordeel voor binnenlands vastgoed weg."Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil blijkbaar snel een oplossing. Hij zou voor inkomsten uit buitenlandse woningen een gelijkaardige, jaarlijks aanpasbare forfaitaire vermindering van de belastinggrondslag kunnen invoeren. En ja, dat is weer de zoveelste fiscale koterij. Maar het is wel pragmatisch en het kan snel."