De fiscus onderscheidt twee soorten belastingplichtigen: getrouwde partners en alleenstaanden. Sinds 2004 hebben wettelijk samenwonende partners hetzelfde statuut als getrouwde mensen. Feitelijk samenwonende partners blijven onder het fiscale statuut van alleenstaande vallen. We overlopen enkele opmerkelijke fiscale verschillen tussen beide categorieën.
...