De regering wil strenge straffen invoeren voor belastingplichtigen die niet meewerken aan een fiscaal onderzoek. Dat schrijven Christophe Dillen en Vincent Vercauteren van Tiberghien Advocaten in Fiscale Actualiteit, dat binnenkort verschijnt. Volgens het voorontwerp van wet dat ze citeren, zou een belastingplichtige die een fiscaal onderzoek verhindert, additioneel bestraft kunnen worden.
...