De verhouding van het totaal aan belastingen en sociale bijdragen tegenover het bruto binnenlands product bedroeg in 2017 in België 47,3 procent. Het jaar daarvoor jaar was dat nog 46,7 procent. In Frankrijk ligt het cijfer op 48,4. In Denemarken, in 2016 nog op de tweede plaats, daalde de fiscale druk van 46,8 naar 46,5 procent. Het EU-gemiddelde is 40,2 procent, tegen 39,9 procent in 2016.

In 2015 kende België nog de hoogste druk in de hele EU. In 2016 was er dan een sterke daling, de op twee na sterkste van de EU zelfs, maar nu blijkt uit de Eurostat-cijfers dus dat de belastingdruk vorig jaar toch weer wat is toegenomen. In maar zes EU-landen was de toename nog groter dan in België. De grootste dalingen waren er in Hongarije en Roemenië. Die landen en Ierland zijn de drie EU-staten met de laagste belastingdruk.

Meer informatie over de cijfers van Eurostat vindt u hier.

De verhouding van het totaal aan belastingen en sociale bijdragen tegenover het bruto binnenlands product bedroeg in 2017 in België 47,3 procent. Het jaar daarvoor jaar was dat nog 46,7 procent. In Frankrijk ligt het cijfer op 48,4. In Denemarken, in 2016 nog op de tweede plaats, daalde de fiscale druk van 46,8 naar 46,5 procent. Het EU-gemiddelde is 40,2 procent, tegen 39,9 procent in 2016.In 2015 kende België nog de hoogste druk in de hele EU. In 2016 was er dan een sterke daling, de op twee na sterkste van de EU zelfs, maar nu blijkt uit de Eurostat-cijfers dus dat de belastingdruk vorig jaar toch weer wat is toegenomen. In maar zes EU-landen was de toename nog groter dan in België. De grootste dalingen waren er in Hongarije en Roemenië. Die landen en Ierland zijn de drie EU-staten met de laagste belastingdruk.Meer informatie over de cijfers van Eurostat vindt u hier.