Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kreeg van de federale ministerraad groen licht om een mouw te passen aan het feit dat gezinnen met kinderen en een bescheiden inkomen door hun beperkte inkomen niet volledig kunnen genieten van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste.

Via een reeks belastingverschuivingen kon de regering met de taxshift sleutelen aan de belastingschalen, waardoor de nettolonen gradueel konden stijgen. "Door het bestaande fiscale mechanisme daalde echter onrechtstreeks ook de fiscale aftrek voor kinderen ten laste", verduidelijkt Van Overtveldt. Hij stuurt dat nu bij, waardoor de belastingdruk voor gezinnen met een bescheiden inkomen verder daalt.

"De regering maakt er een prioriteit van om werken opnieuw lonend te maken. Met deze aanpassingen versterken we de effecten van de tax shift voor doelgroepen die er het meest gevoelig voor zijn", benadrukt Van Overtveldt.

Twee belastingbarema's

Concreet zullen gezinnen met een te beperkt inkomen het niet gebruikte voordeel binnenkort omgezet zien in een tegoed dat effectief wordt terugbetaald. Vanaf aanslagjaar 2017 wordt daarvoor gewerkt met twee belastingbarema's. "De oude (hogere) tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de belasting op de belastingvrije som, de nieuwe (lagere) tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de basisbelasting (= de belasting op het gezamenlijk belaste inkomen)", aldus het kabinet-Financiën.

De tekst die vrijdag groen licht kreeg, wijzigt de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste vanaf aanslagjaar 2017. Daardoor zal het voordeel ook gelden voor gezinnen van wie het gezamenlijk belast inkomen hoger of gelijk is aan de belastingvrije som, maar voor wie de basisbelasting lager is dan de belasting op de belastingvrije som.

Voorlopig gaat het om een goedkeuring van de ministerraad in eerste lezing. Het voorontwerp vertrekt nu naar de Raad van State voor advies.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kreeg van de federale ministerraad groen licht om een mouw te passen aan het feit dat gezinnen met kinderen en een bescheiden inkomen door hun beperkte inkomen niet volledig kunnen genieten van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste. Via een reeks belastingverschuivingen kon de regering met de taxshift sleutelen aan de belastingschalen, waardoor de nettolonen gradueel konden stijgen. "Door het bestaande fiscale mechanisme daalde echter onrechtstreeks ook de fiscale aftrek voor kinderen ten laste", verduidelijkt Van Overtveldt. Hij stuurt dat nu bij, waardoor de belastingdruk voor gezinnen met een bescheiden inkomen verder daalt. "De regering maakt er een prioriteit van om werken opnieuw lonend te maken. Met deze aanpassingen versterken we de effecten van de tax shift voor doelgroepen die er het meest gevoelig voor zijn", benadrukt Van Overtveldt. Concreet zullen gezinnen met een te beperkt inkomen het niet gebruikte voordeel binnenkort omgezet zien in een tegoed dat effectief wordt terugbetaald. Vanaf aanslagjaar 2017 wordt daarvoor gewerkt met twee belastingbarema's. "De oude (hogere) tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de belasting op de belastingvrije som, de nieuwe (lagere) tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de basisbelasting (= de belasting op het gezamenlijk belaste inkomen)", aldus het kabinet-Financiën. De tekst die vrijdag groen licht kreeg, wijzigt de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste vanaf aanslagjaar 2017. Daardoor zal het voordeel ook gelden voor gezinnen van wie het gezamenlijk belast inkomen hoger of gelijk is aan de belastingvrije som, maar voor wie de basisbelasting lager is dan de belasting op de belastingvrije som. Voorlopig gaat het om een goedkeuring van de ministerraad in eerste lezing. Het voorontwerp vertrekt nu naar de Raad van State voor advies.