'Het is in het belang van de oceanen, de Baltische en Middellandse Zee, in het belang van de levende organismen daar, dat we het verbruik van plastic in Europa terugdringen', zegt Europees Commissaris voor Begroting Günther Oettinger. Volgende week publiceert de Commissie haar strategie om de plasticvervuiling aan te pakken.

Milieuorganisaties steunen het plan. Ze verwijzen onder meer naar Ierland, waar een belasting op plastic zakjes in twaalf jaar tijd 200 miljoen euro opbracht en het aandeel in zwerfvuil terugbracht van 5 naar 0,13 procent.

Begroting

Maar de EU zit ook met een begrotingsprobleem. Aan de inkomstenzijde valt door de Brexit zo'n 13 miljard euro weg, aan de uitgavenzijde doen ingrepen op het vlak van grensbewaking, defensie, migratie en veiligheid de rekening met zo'n 10 miljard stijgen.

Oettinger wil met besparingen de helft van het gat dichtrijden, en stelt voor de andere helft 'nieuwe financiële bronnen' voor, waaronder dus een belasting op plastic. De commissie denkt ook aan een hervorming van de emissiehandel (Emissions Trading System of ETS).

Details geeft Oettinger nog niet, maar de bedoeling is om de inkomsten van het ETS te verschuiven van het nationale naar het Europese niveau. Dat is logisch, zegt hij, want de wetgeving en het beleid worden al op het Europese niveau bepaald.

'Het is in het belang van de oceanen, de Baltische en Middellandse Zee, in het belang van de levende organismen daar, dat we het verbruik van plastic in Europa terugdringen', zegt Europees Commissaris voor Begroting Günther Oettinger. Volgende week publiceert de Commissie haar strategie om de plasticvervuiling aan te pakken.Milieuorganisaties steunen het plan. Ze verwijzen onder meer naar Ierland, waar een belasting op plastic zakjes in twaalf jaar tijd 200 miljoen euro opbracht en het aandeel in zwerfvuil terugbracht van 5 naar 0,13 procent.Maar de EU zit ook met een begrotingsprobleem. Aan de inkomstenzijde valt door de Brexit zo'n 13 miljard euro weg, aan de uitgavenzijde doen ingrepen op het vlak van grensbewaking, defensie, migratie en veiligheid de rekening met zo'n 10 miljard stijgen.Oettinger wil met besparingen de helft van het gat dichtrijden, en stelt voor de andere helft 'nieuwe financiële bronnen' voor, waaronder dus een belasting op plastic. De commissie denkt ook aan een hervorming van de emissiehandel (Emissions Trading System of ETS).Details geeft Oettinger nog niet, maar de bedoeling is om de inkomsten van het ETS te verschuiven van het nationale naar het Europese niveau. Dat is logisch, zegt hij, want de wetgeving en het beleid worden al op het Europese niveau bepaald.