De afgelopen jaren werd een opvallende stijging genoteerd van het aantal testamenten waarin een goed doel is opgenomen. In 2017 waren het er 733, in 2020 al 935. In de eerste helft van dit jaar werd die trend verdergezet, blijkt uit cijfers van Schryvers. Van januari tot juni werd er in 551 erfenissen erfbelasting ingekohierd waarin een goed doel was opgenomen. Daarin werd melding gemaakt van 805 legaten aan goede doelen: heel wat mensen kiezen ervoor om meerdere goede doelen op te nemen in hun testament.

In totaal ging het in de eerste helft van dit jaar om bijna 196 miljoen euro aan legaten. Dat alles leverde de Vlaamse overheid 14,5 miljoen euro aan erfbelasting op. Het hoogste bedrag waarop door een goed doel erfbelasting werd betaald, bedroeg 7,7 miljoen euro.

Het succes van de legaten aan goede doelen van de afgelopen jaren is grotendeels te verklaren door de duolegaten. Daarmee kon de erflater een deel van zijn bezittingen nalaten aan een goed doel, op voorwaarde dat het goede doel ook de erfbelasting van de andere erfgenamen op zich nam. Die laatsten erfden dan een kleiner deel, maar hielden meer over om dat ze in een lagere belastingschijf terechtkwamen.

De Vlaamse regering schafte dat duolegaat af. Sinds juli 2021 moeten er daarom geen belastingen meer betaald worden op legaten aan goede doelen, ter compensatie. 'We zullen moeten afwachten welk beeld we zien eens we cijfers hebben over nalatenschappen van overlijdens na 30 juni', zegt Schryvers daarover.

De afgelopen jaren werd een opvallende stijging genoteerd van het aantal testamenten waarin een goed doel is opgenomen. In 2017 waren het er 733, in 2020 al 935. In de eerste helft van dit jaar werd die trend verdergezet, blijkt uit cijfers van Schryvers. Van januari tot juni werd er in 551 erfenissen erfbelasting ingekohierd waarin een goed doel was opgenomen. Daarin werd melding gemaakt van 805 legaten aan goede doelen: heel wat mensen kiezen ervoor om meerdere goede doelen op te nemen in hun testament.In totaal ging het in de eerste helft van dit jaar om bijna 196 miljoen euro aan legaten. Dat alles leverde de Vlaamse overheid 14,5 miljoen euro aan erfbelasting op. Het hoogste bedrag waarop door een goed doel erfbelasting werd betaald, bedroeg 7,7 miljoen euro.Het succes van de legaten aan goede doelen van de afgelopen jaren is grotendeels te verklaren door de duolegaten. Daarmee kon de erflater een deel van zijn bezittingen nalaten aan een goed doel, op voorwaarde dat het goede doel ook de erfbelasting van de andere erfgenamen op zich nam. Die laatsten erfden dan een kleiner deel, maar hielden meer over om dat ze in een lagere belastingschijf terechtkwamen.De Vlaamse regering schafte dat duolegaat af. Sinds juli 2021 moeten er daarom geen belastingen meer betaald worden op legaten aan goede doelen, ter compensatie. 'We zullen moeten afwachten welk beeld we zien eens we cijfers hebben over nalatenschappen van overlijdens na 30 juni', zegt Schryvers daarover.