"Het moet een beroerd gevoel geven, op die lijst te staan. Wat het geheimste geheim moest blijven, is in de handen gevallen van lieden die dat als allerlaatste hadden mogen zien: criminelen, gerechtelijke officieren, belastinginspecteurs, en nu ook nog Spiegel-journalisten. Het is een Wie is Wie van de Duitse middenklasse, met artsen, apothekers, ingenieurs, juristen ... " Zo liet het Duitse weekblad Der Spiegel in 2009 weten dat het de lijst in handen had met 966 rekeninghouders bij de LGT Bank in Liechtenstein.
...