De regering lijkt in het zomerakkoord de doos van Pandora te hebben geopend over de voordelen van alle aard. Er zijn geen aanpassingen gebeurd aan de waardering, wel voert het akkoord heel wat nieuwe intrestbepalingen in. Die zijn discriminerend. Als een belastingplichtige te laat betaalt aan de fiscus, draagt hij 2 procentpunt intresten meer af dan wanneer hij geld zou terugvorderen van de belastingdienst.
...