De storm over de vergoedingen van de intercommunales aan politiek personeel is gaan liggen. In de Gentse gemeenteraad schoten de burgemeester en de Kamervoorzitter daarover met waterpistooltjes naar elkaar, om elkaar maar geen pijn te doen. Intussen was er nog wat anders aan de hand. In de vijftien maanden die voorafgingen aan die rel, is volgens de website Fisconetplus van Financiën een ruling afgeleverd aan minstens 65 intercommunales, waardoor die geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen.
...