Het gebeurt vaak dat kinderen een schenking krijgen tijdens het leven van hun ouders. Als hun ouders overlijden, moeten die schenkingen worden ingebracht of verrekend, tenzij er in de schenkingsakte staat het een schenking buiten erfdeel is.
...