Een tak21 is een spaarverzekering met een gewaarborgd rendement en een winstdeelneming die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Een tak23 is een beleggingsfonds in een verzekeringskleedje. Met beide producten kun je legaal roerende voorheffing ontwijken, maar je betaalt wel een premiebelasting van...