Een tak21 is een spaarverzekering met een gewaarborgd rendement en een winstdeelneming die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Een tak23 is een beleggingsfonds in een verzekeringskleedje. Met beide producten kun je legaal roerende voorheffing ontwijken, maar je betaalt wel een premiebelasting van...

Een tak21 is een spaarverzekering met een gewaarborgd rendement en een winstdeelneming die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Een tak23 is een beleggingsfonds in een verzekeringskleedje. Met beide producten kun je legaal roerende voorheffing ontwijken, maar je betaalt wel een premiebelasting van 2 procent bij de instap. De tak21 moet je bovendien acht jaar onaangeroerd laten.Op een tak21 krijg je momenteel slechts een gewaarborgd rendement van 0,75 à 1 procent, een gevolg van de historisch lage rente. Dat lage rendement, gecombineerd met de premiebelasting van 2 procent en de instapkosten die je betaald aan de verzekeraar (0,5 à 3%), maken het product iets minder populair dan vroeger. Bij een tak23 liggen de jaarlijkse kosten doorgaans stukken hoger dan bij een vergelijkbaar fonds of tracker.Beide verzekeringen zijn evenwel interessant om aan successieplanning te doen. Zo is het een eenvoudige en interessante techniek om je kleinkinderen aan te duiden als begunstigde. Op die manier maak je een generatiesprong en vermijd je dat de kleinkinderen nog eens erfbelasting betalen op dat deel van je vermogen, wanneer ze het later van hun ouders moeten erven. Je kunt die schenking verder optimaliseren door ervoor te zorgen dat ieder kleinkind bijvoorbeeld niet meer dan 50.000 euro krijgt. In Brussel en Vlaanderen val je dan in de laagste schijf van 50.000 euro (3%, in Wallonië 4,25%). Bovendien is er ook nog eens een vrijstelling per kleinkind die verschilt per gewest, zodat de erfbelasting heel laag uitvalt.