De hand- en de bankgift blijven heel populaire vormen van successieplanning. Bij een handgift wordt een roerend tastbaar goed (bijvoorbeeld juwelen, geld of een auto) van hand tot hand gegeven. Bij een bankgift schrijft de schenker geld of effecten over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde.
...