De hand- en de bankgift blijven heel populaire vormen van successieplanning. Bij een handgift wordt een roerend tastbaar goed (bijvoorbeeld juwelen, geld of een auto) van hand tot hand gegeven. Bij een bankgift schrijft de schenker geld of effecten over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde.
...

De hand- en de bankgift blijven heel populaire vormen van successieplanning. Bij een handgift wordt een roerend tastbaar goed (bijvoorbeeld juwelen, geld of een auto) van hand tot hand gegeven. Bij een bankgift schrijft de schenker geld of effecten over van zijn rekening naar de rekening van de begiftigde. Wie een hand- of bankgift doet, is niet verplicht het bewijs daarvan te registeren en hoeft dus geen schenkbelasting te betalen. Wel moet de schenker nog drie jaar in leven blijven. Het bewijs van een hand- of bankgift gebeurde vroeger vooral aan de hand van aangetekende brieven, maar tegenwoordig gebruikt men doorgaans een bewijsdocument ondertekend door de schenker en de begiftigde (ook pacte adjoint genoemd). Met zo'n bewijs is het belangrijk dat u de juiste datum kunt aantonen. Die hebt u nodig om aan te tonen dat de drie jaar voorbij zijn. Bij een hand- of bankgift is er - in tegenstelling tot een notariële schenking - geen 'vaste dagtekening'. Maar Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) liet onlangs weten dat ook een 'semi-vaste dagtekening' wordt aanvaard door de fiscus. Concreet betekent dat dat u de datum mag aantonen aan de hand van de postdatum van de aangetekende brieven of door het bewijsdocument aangetekend op te sturen. Maar het is zeker geen verplichting om met de post te werken. Houd er trouwens rekening mee dat de poststempel vaak onduidelijk is. Wie een bankgift doet, kan de datum ook bewijzen via de rekeninguittreksels. Wie een handgift van een auto doet, kan dat ook bewijzen door de inschrijving op naam van de begiftigde. Wie een kunstwerk krijgt, kan dat bewijzen door een bijkomend verzekering te nemen, enzovoort.Het principe dat een 'semi-vaste dagtekening' voldoende is voor de fiscus, geldt in de drie gewesten. Vlaams minister Tommelein sluit zich met zijn antwoord op de parlementaire vraag aan bij het bestaande federale standpunt dat van toepassing is in Brussel en Wallonië.Lees ook: Slim schenken doe je zo