Bij een levensverzekeringscontract zijn er drie partijen: de verzekeringsnemer die het contract afsluit en de premies betaalt, de verzekerde persoon op wiens hoofd het risico van overlijden is verzekerd en de begunstigde die bij overlijden van de verzekerde persoon verzekerd kapitaal krijgt. Het klassieke voorbeeld is dat waar een vader een levensverzekeringscontract heeft onderschreven op zijn eigen hoofd _ de vader is dus de verzekeringsnemer en de verzekerde _ ten gunste van zijn kind. Bij het overlijden van de vader ontvangt zijn kind het verzekerd kapitaal waarop het erfbelasting moet betalen. Om dat te vermijden kan de vader, zoals met elk ander vermogensbestanddeel, overwegen het verzekeringscontract te schenken aan zijn kind. Op die schenking kan een schenkbelasting va...