Om de discriminatie tussen getrouwde en feitelijk samenwonende koppels met buitenlandse inkomsten weg te werken, heeft de wetgever eind vorig jaar de regels voor de aanrekening van gezinslasten voor huwelijkspartners gewijzigd. De belastingvermindering voor kinderen wordt sinds 2017 niet meer automatisch toegekend aan de partner met het hoogste inkomen, maar aan die met het laagste inkomen, als dat voordeliger is. Maar wat voordeliger is, beoordeelt de wetgever op basis van een tussensaldo in de belastingberekening (de 'belasting Staat') en niet op basis van het eindsaldo. Daardoor kan de nieuwe, zogenaamd voordeligere aanrekening van de kinderen op het lagere inkomen toch nadelig zijn.
...