Schenken van geld

De meeste schenkingen tussen ouders en kinderen gebeuren door een bedrag gewoon over te schrijven van de ene rekening naar de andere. Bij een correct uitgevoerde bankgift wordt er niets in de mededeling van de overschrijving vermeld en blijkt slechts achteraf uit de klassieke aangetekende brieven of het bewijsdocument dat het om een bankgift gaat. Het nadeel van de bankgift is dat de schenker dan nog...

De meeste schenkingen tussen ouders en kinderen gebeuren door een bedrag gewoon over te schrijven van de ene rekening naar de andere. Bij een correct uitgevoerde bankgift wordt er niets in de mededeling van de overschrijving vermeld en blijkt slechts achteraf uit de klassieke aangetekende brieven of het bewijsdocument dat het om een bankgift gaat. Het nadeel van de bankgift is dat de schenker dan nog 3 jaar in leven moet blijven, anders moeten er alsnog erfbelastingen worden betaald.In de praktijk merken we dat ouders een bankgift soms proberen te "camoufleren" door in de mededeling "lening" te zetten. Ze gaan er dan vanuit dat het geen bankgift is, en dus niet belast wordt bij een overlijden binnen de 3 jaar. Maar niets is minder waar. Stel dat vader een overschrijving doet aan zijn dochter van 50.000 euro met de mededeling dat het om een lening gaat. Wel op het moment dat vader overlijdt, maakt die lening deel uit van de activa van de nalatenschap van vader. Vader heeft immers nog een vordering van 50.000 euro op zijn dochter. Concreet betekent dit dat de erfgenamen die 50.000 euro volledig moet opnemen in de aangifte van nalatenschap van vader, zelf na 3 jaar, tenzij die "lening" zou zijn terugbetaald.Zet nooit "lening" in de mededeling van een overschrijving als het een bankgift is. Je schakelt de vervelende 3 jaar daarmee niet uit en zolang de "lening" niet terugbetaald is, maakt ze deel uit van de nalatenschap van de schenker. Een dergelijk lening is trouwens niet alleen af te raden naar de fiscus toe, maar ook naar andere erfgenamen die er dan zullen vanuit gaan dat het een lening is die nog moet worden terugbetaald in plaats van een schenking.En wat als je in het verleden "lening" hebt gezet in de mededeling van de bankgift, waarbij het niet de bedoeling was dat het zou terugbetaald worden? Je kan deze scheve situatie alsnog rechtzetten door de zogenaamde lening kwijt te schelden. De 3 jaar loopt dan wel vanaf de datum van de kwijtschelding. Je vindt een model in bijlage.