Schenken van geld

De meeste schenkingen tussen ouders en kinderen gebeuren door een bedrag gewoon over te schrijven van de ene rekening naar de andere. Bij een correct uitgevoerde bankgift wordt er niets in de mededeling van de overschrijving vermeld en blijkt slechts achteraf uit de klassieke aangetekende brieven of het bewijsdocument dat het om een bankgift gaat. Het nadeel van de bankgift is dat de schenker dan nog...