Wie valt onder de definitie van jobstudent?

Vanaf aanslagjaar 2018 genieten leerjongens en meisjes voor het eerst ook "vrijstelling van bestaansmiddelen", zoals dat voor jobstudenten reeds jaren het geval is. Ook de student-zelfstandige komt er voortaan voor in aanmerking. Het statuut van student-zelfstandige is nieuw. Die student-zelfstandige is minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar, ingeschreven in een onderwijsinstelling om regelmatig les te volgen met het oog op een diploma en hij oefent een activiteit waarvoor hij onder het sociaal statuut der zelfstandigen valt.
...

Vanaf aanslagjaar 2018 genieten leerjongens en meisjes voor het eerst ook "vrijstelling van bestaansmiddelen", zoals dat voor jobstudenten reeds jaren het geval is. Ook de student-zelfstandige komt er voortaan voor in aanmerking. Het statuut van student-zelfstandige is nieuw. Die student-zelfstandige is minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar, ingeschreven in een onderwijsinstelling om regelmatig les te volgen met het oog op een diploma en hij oefent een activiteit waarvoor hij onder het sociaal statuut der zelfstandigen valt. Let op: bezoldigde stages, die deel uitmaken van het studieprogramma, of inkomsten uit een gewone arbeidsovereenkomst neemt de fiscus niet in aanmerking als studentenarbeid.Om in aanmerking te komen voor een "vrijstelling van bestaansmiddelen" moet dus een speciale studentenovereenkomst getekend worden tussen de werkgever en de werknemer, waarvan je een model kan vinden op de overheidswebsite student@work. De student mag maximum 475 uur per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Hij of zij mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken, behalve in de zomer, om het recht op kinderbijslag niet te verliezen.Een kind mag niet meer bestaansmiddelen hebben dan 4.000 euro bruto. Voor een kind van een "fiscaal" alleenstaande gaat het om 5.775 euro bruto. De eerste 2.660 euro aan inkomsten van de jobstudent, de leerjongen of leermeisje of de student-zelfstandige tellen niet mee in die berekening, want die zijn vrijgesteld. Als de som van de inkomsten als jobstudent en andere inkomsten boven 6.660 euro stijgt dan verliezen de ouders de bijkomende belastingvrije som voor kinderen. Dan zijn de kinderen met andere woorden niet meer ten laste. Worden er ook onderhoudsuitkeringen ontvangen, dan is het plaatje iets complexer. De onderhoudsuitkeringen zijn tot 3.200 euro als bestaansmiddel vrijgesteld.En in totaal mocht het kind van een alleenstaande in 2017 niet meer verdienen dan 8.435 euro om ten laste te blijven.Op de overheidswebsite Student@work lezen we het volgende antwoord: "Ja, een belastingaangifte is verplicht, ook voor jobstudenten. Ook al blijven je inkomsten ruim onder het bedrag waarbij je wordt belast, je moet toch je belastingaangifte indienen.""Neen", zegt Lieven Van Belleghem, fiscaal docent en auteur van het handboek "Praktische Belastingservice", en een autoriteit inzake personenbelasting. "Vanaf het aanslagjaar 2018 zijn belastingplichtigen die enkel bezoldigingen hebben aan te geven vrijgesteld van de aangifteplicht." Een jobstudent, die behalve zijn loon uit studentenarbeid niets heeft aan te geven, moet dus geen belastingbrief invullen.Alle belastingplichtigen met een belastbaar inkomen boven 7.570 euro zullen een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wie geen voorstel heeft ontvangen voor 1 juni vraagt er best om via Tax-on-web. Wie minder dan 7.570 euro loon opstrijkt, krijgt geen voorstel omdat zij geen belastingen verschuldigd zijn. We gaan ervan uit dat zo goed als alle jobstudenten minder verdienen dan 7.570 euro per jaar.Voor kinderen die nog andere bronnen van inkomsten hebben, ligt de zaak enigszins anders. Na een scheiding worden wel eens onderhoudsuitkeringen betaald voor de kinderen. Als de som van 80 procent van het onderhoudsgeld en het loon uit studentenarbeid boven de belastingvrije som stijgt, dan moet er wel een aangifte gebeuren. Het kan soms ook nuttig zijn een aangifte in te dienen, als er bijvoorbeeld bedrijfsvoorheffing werd ingehouden op het loon van de jobstudent, terwijl dat niet nodig was. Via de aangifte kunnen onterecht betaalde belastingen gerecupereerd worden.