Wie valt onder de definitie van jobstudent?

Vanaf aanslagjaar 2018 genieten leerjongens en meisjes voor het eerst ook "vrijstelling van bestaansmiddelen", zoals dat voor jobstudenten reeds jaren het geval is. Ook de student-zelfstandige komt er voortaan voor in aanmerking. Het statuut van student-zelfstandige is nieuw. Die student-zelfstandige is minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar, ingeschreven in een onderwijsinstelling om regelmatig les te volgen met het oog op een diploma en hij oefent een activiteit waarvoor hij onder het sociaal statuut der zelfstandigen valt.
...