1. Een broer of een zus die vóór de leeftijd van 18 jaar wordt opgenomen in het gezin, mag als een kind ten laste worden aangegeven

Als een gezin een broer of een zus van een van de echtgenoten of wettelijk samenwonende partners opneemt in het gezin, en dat nieuwe gezinslid nog geen 18 jaar is, kan het als 'kind ten laste' (code 1030-37) in plaats van als 'andere persoon ten laste' (code 1032-35) worden aangegeven. Zijn er al twee kinderen in het gezin, dan levert dat derde kind ten laste een extra belastingvrije som op van 4820 euro, tegenover 1510 euro als 'andere persoon ten laste'.
...