Met haar lijstje van specifieke doelwitten, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, hoopt de federale overheidsdienst Financiën onachtzame belastingplichtigen aan te sporen hun aangifte correct in te vullen.
...