Sinds 1 juli 2015 is de schenkbelasting voor onroerende goederen in het Vlaams Gewest fors lager. Sinds begin dit jaar zijn ook de tarieven in het Brussels en het Waals Gewest goedkoper. Daardoor wordt het interessanter onroerend patrimonium door te geven aan erfgenamen of aan derden. "Veel schenkers hoeven nu maar één eenvoudige schenking meer te doen, en ze betalen een aanvaardbaar tarief. Vroeger gingen ze vaak op zoek naar alternatieven die ingewikkeld of gekunsteld waren", zegt Sven Hubrecht, fiscalist bij de financiële planner Optima. "In Vlaanderen is het aantal vastgoedschenkingen daardoor spectaculair toegenomen. Ook in Brussel is zo'n effect te verwachten. In het Waals Gewest is dat twijfelachtig. De tariefverlaging is daar beperkter."
...