In principe moet een aangifte in de personenbelasting worden ingediend voor 30 juni van het jaar volgend op het inkomstenjaar. Voor de aangifte van de inkomsten behaald in het kalenderjaar 2015, had u vorig jaar dus de tijd tot 30 juni 2016. Wie zijn aangifte via Tax-on-web invulde had tot 13 juli de tijd. Enkel wie zijn aangifte door een boekhouder of een accountant liet invullen, moest die pas op 27 oktober indienen. FOD Financiën moet dit jaar nog de deadlines bekend...