In juli 2014 werd een regeerakkoord gesloten om de Brusselse bedrijven en burgers minder belastingen te laten betalen. Die fiscale hervorming moet gepaard gaan met een vermindering van de belastingdruk op arbeid. Om de begroting in evenwicht te houden, wordt de belasting op onroerende vermogens verhoogd. Dit alles leidde tot de eerste wijzigingen in 2016.
...