In juli 2014 werd een regeerakkoord gesloten om de Brusselse bedrijven en burgers minder belastingen te laten betalen. Die fiscale hervorming moet gepaard gaan met een vermindering van de belastingdruk op arbeid. Om de begroting in evenwicht te houden, wordt de belasting op onroerende vermogens verhoogd. Dit alles leidde tot de eerste wijzigingen in 2016.
...

In juli 2014 werd een regeerakkoord gesloten om de Brusselse bedrijven en burgers minder belastingen te laten betalen. Die fiscale hervorming moet gepaard gaan met een vermindering van de belastingdruk op arbeid. Om de begroting in evenwicht te houden, wordt de belasting op onroerende vermogens verhoogd. Dit alles leidde tot de eerste wijzigingen in 2016.In 2016 werd de volgende reeks van hervormingen doorgevoerd:- De forfaitaire belasting van 89 euro werd afgeschaft.- De personenbelasting daalt met 1 procent door de afschaffing van de aanvullende agglomeratiebelasting.- De onroerende voorheffing nam gemiddeld toe met ongeveer 12 procent. Ter compensatie genieten Brusselse eigenaars en bewoners van een premie 'BE HOME' van 120 euro.- De belastingvermindering voor dienstencheques werd verminderd van 30 naar 15 procent. De nominale waarde per dienstencheque bleef behouden op 9 euro.- De Brusselse schenkbelasting op onroerende goederen werd verlaagd.-Uitgaven voor renovatie van woningen die gelegen zijn in een zone voor positief grootstedelijk beleid; -uitgaven voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand; -het onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten en landschappen; -uitgaven voor renovatie van tegen een redelijke huurprijs verhuurde woningen en uitgaven voor dakisolatie.Vanaf 1 januari 2017 worden de volgende wijzigingen door gevoerd:- De personenbelasting daalt nog eens met een bijkomende 0,5 procent, samen dus 1,5 procent.- Een belangrijke nieuwigheid is de afschaffing van de woonbonus voor hypothecaire leningen verleden na 31 december 2016. Ter compensatie worden de registratierechten op de aankoop van een eerste of enige woning verminderd. De vrijstelling of het 'abattement' verhoogt van 60.000 euro naar 175.000 euro. Voorwaarde is wel dat de aankoopwaarde van de woning lager is dan 500.000 euro. Koopt u een gezinswoning van bijvoorbeeld 400.000 euro, dan moest u vroeger 12,5 procent registratierechten betalen op 340.000 euro (400.000 euro-60.0000 euro) of 42.500 euro. In 2017 zult u 12,5 procent registratierechten betalen op 225.000 euro (400.000 euro-175.000 euro) of 28.125 euro. Dat is dus een besparing van 14.375 euro. Let wel, dit is een eenmalige besparing in tegenstelling tot de vroeger toepasselijke woonbonus die bleef lopen tot de woonlening was afbetaald.- Er wordt een nultarief ingevoerd in de onroerende voorheffing op materieel en outillage.- De bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van familiale ondernemingen worden vereenvoudigd, versoepeld en geharmoniseerd.Meer details vindt u terug op de website van Brussels Fiscaliteit.Vooral de afschaffing van de woonbonus dreigt een serieuze financiële aderlating te worden voor Brusselse eigenaars die een nieuwe woning bouwen, verbouwen of kopen onder het btw-stelsel. Sluiten zij hiervoor een lening af bij de bank, dan zullen kunnen genieten van een fiscaal voordeel dat minder is dan de helft van de vroegere woonbonus. In plaats van een registratierecht van 12,5 procent betalen (ver)bouwers 21 of 6 procent btw. Op die manier kunnen ze geen aanspraak maken op een verlaging van de registratierechten zoals de kopers van een bestaande woning. Ook zullen Brusselse eigenaars van nieuwe en bestaande woningen moeten rekening houden met een hogere onroerende voorheffing die ze elk jaar zullen moeten betalen.