De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) veroorzaakt een nooit geziene chaos en rechtsonzekerheid in de successie- en de vermogensplanning. Nochtans is Vlabel nog maar sinds begin 2015 bevoegd voor de erf- en de schenkbelasting. Voordien had de dienst ook al fiscale bevoegdheden, maar die gingen over eerder saaie belastingen, zoals de verkeersbelasting en de onroerende voorheffing. Ideale belastingen voor een anonieme, efficiënte en geïnformatiseerde aanpak.
...