Op 12 april werd België veroordeeld door het Europees Hof van Justitie voor zijn discriminerende behandeling van inkomsten uit vastgoed. Het Hof had vastgesteld dat Belgische belastingplichtigen die in België een onroerend goed bezitten of er een woning verhuren, enkel worden belast op het kadastraal inkomen - een forfaitair geschat huurinkomen dat is gebaseerd op de huurwaarde van 1975.
...