Sinds 2011 heeft België de kwalijke gewoonte om in haar eeuwige zoektocht naar meer geld ondoordacht aan de beleggingsfiscaliteit te sleutelen. Dat gebeurt niet enkel door tarieven te verhogen, maar ook door allerlei probeersels te lanceren. Die komen neer op trial-and-errorfiscaliteit. Steevast worden hoge opbrengsten in de begroting ingeschreven. Als die blijken tegen te vallen, wordt het probeersel afgeserveerd of aangepast - denk maar aan de rijkentaks, de kaaimantaks en de speculatietaks. Het is dan ook ieder jaar bang afwachten welk vergiftigd geschenk de regering voor de beleggers en de ondernemers onder de kerstboom heeft gelegd.
...