In het kader van de taxshift werden de inkomsten uit vermogen zwaarder belast. Vooreerst een verhoging van de roerende voorheffing (RV) op interesten uit obligaties en dividenden op aandelen van 25 naar 27 procent. Daarnaast werd de speculatiebelasting ingevoerd. Sinds begin dit jaar wordt het verkopen van beursgenoteerde aandelen met meerwaarde, binnen de zes maanden na aankoop, met liefst 33 procent belast.
...