Delen wordt belangrijker in onze samenleving. Het door de overheid georganiseerde delen van auto's en fietsen is al in heel wat steden ingeburgerd. Ook de deeleconomie vindt hoe langer hoe meer haar plaats in onze maatschappij. Internetplatformen zoals Uber en Airbnb zorgen voor een soort van economisch georiënteerde vorm van solidariteit. Of die een hype of een echte maatschappelijke evolutie is, moet de tijd uitwijzen.
...