Alleenstaande ouders

In vak II van de belastingaangifte vraagt de overheid naar persoonlijke gegevens en gezinslasten. De code 1101-63 is nieuw. Een werkelijk alleenstaande ouder moet daar 'neen' aanvinken. Hij ontkent daarmee dat hij feitelijk samenwoont met andere personen dan zijn kinderen, ouders, pleegouders, grootouders, broers of zussen.
...

In vak II van de belastingaangifte vraagt de overheid naar persoonlijke gegevens en gezinslasten. De code 1101-63 is nieuw. Een werkelijk alleenstaande ouder moet daar 'neen' aanvinken. Hij ontkent daarmee dat hij feitelijk samenwoont met andere personen dan zijn kinderen, ouders, pleegouders, grootouders, broers of zussen.Werkelijk alleenstaande ouders hebben sinds het aanslagjaar 2018 recht op bijkomende fiscale voordelen. Alleenstaande ouders kunnen boven op de belastingvrije som van 1550 euro voor een 'alleen belaste met kind' een bijkomende belastingvrije som van 1000 euro voor een 'alleenstaande ouder' krijgen. Daarnaast is er een extra belastingvermindering voor alleenstaande ouders met kosten voor kinderoppas. In totaal kunnen zij 75 procent van de kosten voor kinderoppas in mindering brengen, in plaats van 45 procent. Het maakt niet uit of het kind alleen ten laste is of in co-ouderschap.Om recht te hebben op die voordelen moet de alleenstaande ouder minstens over een beroepsinkomen van 3200 euro beschikken, na aftrek van zijn beroepskosten. Werkloosheidsuitkeringen tellen niet mee, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen wel. Vanaf een belastbaar inkomen van 15.000 euro worden de voordelen systematisch afgebouwd. Heeft de alleenstaande een belastbaar inkomen van 19.000 euro of meer, dan verliest hij het recht op de extra voordelen. In dat laatste geval maakt het dus niet veel uit of hij 'neen' aanvinkt of niet. In alle andere gevallen loopt hij bepaalde fiscale voordelen mis.Wie elke maand van een ex-partner alimentatie voor de kinderen op zijn rekening krijgt gestort, moet die onderhoudsuitkeringen niet opgeven op zijn eigen aangifte, wel op die van de kinderen. De inkomsten van minderjarige kinderen worden in principe bij die van de ouders geteld, maar onderhoudsgeld niet.