Meer en meer werknemers rijden samen naar het werk. Ze kunnen elkaar afwisselen als bestuurder, of een vergoeding afspreken als er een vaste bestuurder is. Dat heeft fiscale consequenties, naargelang de werknemers carpoolen op eigen initiatief of als onderdeel van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer. Dat laatste houdt in dat de werkgever het carpoolen inricht voor zijn werknemers. Daarvoor moet hij een individuele of collectieve overeenkomst afsluiten met de werknemers, waarin de voorwaarden en de regels voor het carpoolen staan.
...