Wie in het verleden fiscale onregelmatigheden heeft begaan, kan die rechtzetten door een beroep te doen op de wetgeving voor de fiscale regularisatie. Over die regularisatie is altijd zwaar gediscussieerd. Het resultaat van die politieke tegenstellingen is dat er sinds 2003 maar liefst vier amnestieregelingen zijn geweest.
...