Is de kaaimantaks een tegenvaller, gezien de magere opbrengst?

GERD D. GOYVAERTS: "Slechts een deel van de opbrengst van de kaaimantaks vertaalt zich in een hogere roerende voorheffing. Een voorbeeld is de meerwaarde op aandelen. Als je een meerwaarde op aandelen boekt en die valt onder het beheer door een goed huisvader, maakt het niet uit of dat in een buitenlandse constructie is gebeurd. Er is hoe dan ook een belastingvrijstelling."
...