Is de kaaimantaks een tegenvaller, gezien de magere opbrengst?

GERD D. GOYVAERTS: "Slechts een deel van de opbrengst van de kaaimantaks vertaalt zich in een hogere roerende voorheffing. Een voorbeeld is de meerwaarde op aandelen. Als je een meerwaarde op aandelen boekt en die valt onder het beheer door een goed huisvader, maakt het niet uit of dat in een buitenlandse constructie is gebeurd. Er is hoe dan ook een belastingvrijstelling."
...

GERD D. GOYVAERTS: "Slechts een deel van de opbrengst van de kaaimantaks vertaalt zich in een hogere roerende voorheffing. Een voorbeeld is de meerwaarde op aandelen. Als je een meerwaarde op aandelen boekt en die valt onder het beheer door een goed huisvader, maakt het niet uit of dat in een buitenlandse constructie is gebeurd. Er is hoe dan ook een belastingvrijstelling." "De berekening van de opbrengst van de kaaimantaks is eigenlijk een onmogelijke taak. Er staat geen vakje 'inkomsten uit kaaimanvennootschappen' op het belastingformulier. Wel moeten belastingplichtigen op het einde van hun belastingformulier hun buitenlandse rekeningen, verzekeringsproducten en gestructureerde vermogens aangeven. De roerende inkomsten daaruit vallen onder de normale belastingcodes en kunnen dus niet apart worden berekend. Wie dat ontkent, vertelt kletskoek." GOYVAERTS: "Van Overtveldt is geen fiscalist. Dat cijfer is gebaseerd op een berekening van de Nationale Bank, die uitgaat van een fictief rendement van de geschatte buitenlandse vermogens. In zo'n raming kun je veel fouten maken, maar dat wil niet zeggen dat de opbrengst tegenvalt." GOYVAERTS: "Zeker. Vorig jaar daalde het aantal aangegeven constructies van 1589 naar 1443. Met 146 constructies minder werd dus bijna om de andere dag één constructie vereffend. Voor wie de sector een beetje kent, is dat gigantisch veel. Waarschijnlijk zijn er zelfs nog meer geliquideerd, want er worden ook nieuwe constructies opgericht, vooral voor buitenlandse belastingplichtigen. En wellicht heeft ook nog een aantal belastingplichtigen pas voor het aanslagjaar 2017 voor het eerst hun constructie aangegeven.""De kaaimantaks heeft alleszins een ontradend karakter, om te vermijden dat privépersonen hun vermogens onderbrengen in weinig transparante belastingregimes. Het is dus logisch dat die belasting steeds minder zal opbrengen, omdat zulke fiscale constructies minder aantrekkelijk worden." GOYVAERTS: "De sicav's zijn een complexe zaak. Er zijn nog Europese fondsen die zijn uitgesloten van de kaaimantaks. Het koninklijk besluit dat die materie regelt, wordt gewijzigd, om daar een einde aan te maken. De buitenlandse trusts werden bij de vorige aanscherping van de kaaimantaks aangepakt omdat hun uitkering nog onbelast bleef.""Er was dus een discriminatie. Die kon worden opgeheven door de belasting op beide constructies af te schaffen. Dat is niet gebeurd, en nu worden beide belast. Spijtig. Nu is een dubbele belasting en zelfs een drievoudige belasting niet uitgesloten. Als gevolg daarvan is België een te mijden gebied geworden voor internationale vermogende families. Dat is geen goede evolutie."