In ons land worden singles soms financieel achtergesteld. Carla Dejonghe richtte daarom in 2015 all1 op, een vzw die opkomt voor de rechten van alleenwonenden. "Wat de fiscus verstaat onder 'gezin', beantwoordt al lang niet meer aan de maatschappelijke realiteit", legt Dejonghe uit. "Er hebben nog nooit zo veel mensen alleen gewoond als vandaag. De Belgische alleenstaande zonder kinderen wordt disproportioneel zwaar belast en op veel domeinen benadeeld."
...