Er zijn zo van die wetmatigheden. Een ervan is het principe van de communicerende vaten. Dat zie je ook in de fiscaliteit: het loon dat wordt belast bij de persoon die het krijgt, moet aftrekbaar zijn voor de verstrekker. Meestal is de verstrekker een vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Die kan het loon aftrekken tegen 33,99 procent. Maar in de regel geldt voor de personenbelasting een hoger tarief, dat kan oplopen tot 50 procent. Daarbovenop komt de gemeentebelasting, en laten we ook de socialezekerheidsbijdragen niet vergeten. Geen slechte zaak voor de staatskas.
...